Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Τα πεπραγμένα της Χούντας

Ο μαύρος κατάλογος της εφταετίας. Βασανιστήρια, σκάνδαλα, ρουσφέτια, εκτόξευση του χρέους και υποταγή στους Αμερικάνους

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019